Refund and return policy

更新信息 27/05/2020

นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณลูกค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบปัญหากรุณาติดต่อกลับทางบริษัท

สินค้าทุกชิ้นยินดีรับคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
สินค้าที่รับคืน ต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่ได้รับสินค้าผิดแบบหรือได้ของไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

กรณีการคืนเงิน

ทางบริษัทยินดีที่จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับคืนสินค้า

กรณีสินค้าที่เป็นขวด ของเหลวบรรจุขวด เกิดการเสียหายแตกหัก จากการขนส่ง ให้ถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายแล้วส่งข้อมูลมาที่ iamherbshop@gmail.com หรือ Line: iamherb  เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่ได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น